Knakesällskapet Hamam   

Gästbadare.

Vid Knakesällskapets sammankomster kan gäst inbjudas.
Sällskapet välkomnar gäster som har ett seriöst intresse av Turkiskt bad och Knake.

Som gäst deltager man först i bad och sedan i knakemåltid. Enligt sällskapets stadgar så kan gäst deltaga högst två gånger per år. Därefter kan ansökan om medlemskap prövas av styrelsen. För medlemskap erfordras rekommendation av annan medlem.

Du som önskar deltaga som gäst i Knakemöte för att få inblick i sällskapets verksamhet kan skicka en intresseanmälan till vår ordförande.