Knakesällskapet Hamam

  


 

MEDLEMSFÖRTECKNING

NAMN

TELEFON

E-POSTADRESS

Hans Hjertstrand

0706-088840

h.hjertstrand(at)gmail.com

Sven Johansson

0709-463536

svejoh(at)gmail.com

Anders Liljebladh

0708-13 25 25

anders(at)liljebladh.eu

Roland Lundberg

0708-14 64 22

lundberg.ro(at)bikab.net

Pehr-Ewald Nilsson

0702-256439

pehrewald(at)gmail.com

Staffan Nordström

0768-93 90 98

staffan(at)staffanstorp.eu

Lars Närvall

0705-55 48 25

lars(at)narconsult.se

Jan Olsson

0762-261127

janoo.got(at)gmail.com

Dag Sundewall

0706-33 12 10

dag.sundewall(at)icloud.com

Stefan Werna

0705-75 00 73

stefan_werna(at)hotmail.com

Lars Westerberg

046-255900
0705-28 10 20

lars(at)westerberg.eu