Knakesällskapet Hamam

Följande mötesdagar är inplanerade.

Datum Aktivitet Ansvarig Möte nr.
Fredag 2017-06-02 Säsongsavslutning Lars Närwall 260
Fredag 2017-09-15 Höststart Roland Lundberg 261
Fredag 2017-09-22 40-årsjubileum HH+LN+PEN+JO  
Lördag 2017-10-28 Lördagsbad Jan Andersson 262
Fredag 2017-12-15 Julabad med JÖP Pehr-Ewald Nilsson 263
Fredag 2018-02-02 Kickoff Dag Sundewall 264
Fredag 2018-03-09 Knakemöte Staffan Nordström 265
Lördag 2018-04-14 Årsmöte Stefan Werna 266