Knakesällskapet Hamam

  


 

Följande mötesdagar är inplanerade.

Datum

Vecka

Aktivitet

Ansvarig

Möte nr.

2024-05-24

21

Säsongsavslutning

Stefan

299

2024-09-13

37

Höststart

Hans

300

2024-10-25

    43

(Lördagsbad)

Dag

301

2024-12-06

49

Julabad m JÖP

Pehr-Ewald

302

2025-01-31

5

Kickoff

Anders

303

2025-03-07

 10

Knakemöte

Lars W

304

2025-04-11

  15 

Årsmöte

Staffan

305

 

 

 

 

 

 

Enligt beslut på årsmöte 2022-04 23 skall möte hållas nedanstående veckor.
 

Vecka

Aktivitet

 

 

21

Säsongsavslutning

37

Höststart

43

Lördagsbad

49

Julabad med JÖP

5

Kickoff

10

Knakemöte

15

Årsmöte