Knakesällskapet Hamam   

Följande mötesdagar är inplanerade.

Datum

Vecka

Aktivitet

Ansvarig

Möte nr.

2022-05-27

21

Säsongsavslutning

Lars N

287

2022-09-16

37

Höststart skjutes till Jubileumsresa till Hamburg

2022-10-29

     43

Lördagsbad

Pehr-Ewald

288

2022-12-09

49

Julabad m JÖP

Dag

289

2023-02-03

5

Kickoff

Staffan

290

2023-03-10

 10

Knakemöte

Lars W 

291

2023-04-15

  15 

Årsmöte

Jan A

292 

 

 

 

 

 

 

Enligt beslut på årsmöte 2022-04 23 skall möte hållas nedanstående veckor.
 

Vecka

Aktivitet

 

 

21

Säsongsavslutning

37

Höststart

43

Lördagsbad

49

Julabad med JÖP

5

Kickoff

10

Knakemöte

15

Årsmöte