Knakesällskapet Hamam   

Varför främjas badformen Turkiskt bad?

Kort historik

Badformen härstammar ursprungligen från de Grekiska baden som kallades gymnasium. Där gymnastiserades tills man blev svettig och därefter vidtog tvagning.

Romarna som var avundsjuka på Grekerna kopierade badformen. Men bekväma som man var så uteslöts de gymnastiska övningarna. Man kunde ju bli svettig utan ansträngning i ett uppvärmt rum (caldarium)!

Den romerska badformen höll nästan på att urarta. Till exempel så kunde Caracallas Termer i Rom servera 10.000 bad om dagen. Det fanns bibliotek, läsesalar, massage och matserveringar.
En av inskriptionerna lyder "Termer, vin och kvinnor det är som förödar våra liv. Men vad vore livet utan termer, vin och kvinnor."

Romarna var så beroende av bad att man på sina härtåg var tvungna att slå läger där det fanns varma källor. En del av dessa orter heter idag Baden Baden i Tyskland, Bath i England och Budapest i Ungern.

Från Finland har vi fått vår Bastu. Finnarna fick i sin tur sin Sauna från Ryssland.

I Sverige har badformerna Kurbad, Turkiskt bad och bastubad(sauna) funnits en längre tid.

Vad har hänt med våra gamla badformer?

Knakesällskapet Hamam hävdar att den gamla badformen Turkiskt bad är på väg att försvinna från vårt samhälle. En badform med över 2000-åriga anor.
I vårt allt mer stressiga samhälle så har vi inte tid med annat än en snabb dusch på morgonen innan man jäktar till jobbet och dagis.
Det Turkiska badet har två syften. Dels att bli ren givetvis men även avslappning. I det Turkiska badet vistas man 2 - 4 timmar. Man umgås med andra badare. Man får massage och tvagning. Man vilar efter badet. Detta ger en sådan total avslappning som inte kan uppnås med andra medel. Man mår helt enkelt underbart efter ett Turkiskt bad.
Därför värnar Knakesällskapet Hamam om denna badform.

Litteratur: Bad och bot, Matts Bergmark, ISBN 91-518-2421-3