Knakesällskapet Hamam   

Knakevisor att sjungas vid sammankomster.

1. Högtidssång

Du knake, du fina
Du fjälsterhöljda ting
Du krona bland Svea rikes korvar (uttalas ej)
Vi ryser av njutning när du sätts fram på bord
För vi vet att av Holmgrens är du gjord
För vi vet att av Holmgrens är du gjord

2. Måltidssånger

Melodi: Helan går

Knaken vår, sjung hoppfaderallan lallan lej
Knaken vår, sjung hoppfaderallan lej
Knaken är så tjock och fet
Den är den största läckerhet
Knaken vår (paus)
Sjung Hoppfaderallan lej.


Melodi: Min bäste vän Joel

Vår bäste vän Knaken
Är en god kamrat
Han har fjälster fram
Och kulvert bak
Vår bäste vän Knaken
Är en läcker sak
Honom äter vi idag, hurra hurra.


Melodi: Kovan kommer

Knaken är en läcker sak,
Läcker sak, läcker sak
Den är både krum och rak,
Krum och rak, krum och rak
Den kan ätas såväl okokt, såväl stekt
som lite småkokt
och är bäst med bäsken till
men du gör ju som du vill.
 


Melodi: Kovan kommer

Mången sort av korvar finns, 
Rullan går, rullan går,
Njutes av båd män o kvinns,
Rullan går, rullan går,
Och vid alla slag av fester,
Finns belåtna ätegäster,
Hej och hoppsan rullan går,
Säll blir den som knaken får.


Melodi: Turalleri

I knakarnas sällskap där blir man så glad 
Turalleri, turallera
För knaken den är ju god näringsrik mad
Turalleri, hurra
Vi äter den gärna halverad och hel
Och får vi sen bäsk ler livet en del
Knak, knakeri
Knak, knakera
Knak-knakeri o ra.


Melodi: Suzie

För våran knake vi höjer hatten  
Åh, åh, åh vilken sak
Den ätes gärna
Men helst om natten
Åh, åh blixt och dunder
Vilka stunder
Ibland gäster är den succén
För man får till den
Malörtsbäsken och sen punschen
Ja våran knake, ja våran knake
Åh, åh vilken sak.
 


Melodi: Punschen kommer

Efter knaken, efter knaken 
Kommer punsch
Sakta rinna genom strupen
Punsch, punsch, punsch
Låt så allt det goda
Blandas i en pytt
Är ditt glas sen tomt så fyll det
Strax på nytt.