Knakesällskapet Hamam   

MEDLEMSFÖRTECKNING

NAMN TELEFON E-POSTADRESS
Jan Andersson 0727-34 34 54 j.i.a19500530(at)gmail.com
Hans Hjertstrand 0706-088840 h.hjertstrand(at)gmail.com
Sven Johansson 0709-463536
svejoh(at)gmail.com
Anders Liljebladh 042-223011
0708-13 25 25
anders(at)liljebladh.eu
Roland Lundberg 0708-14 64 22 lundberg.ro(at)bikab.net
Pehr-Ewald Nilsson 0702-256439 pehrewald(at)gmail.com
StaffanNordström 0768-93 90 98 staffan(at)staffanstorp.eu
Lars Närwall 040-12 81 61
0705-55 48 25
lars(at)narconsult.se
Jan Olsson 0762-261127 janoo.got(at)gmail.com
Dag Sundewall 0706-33 12 10
dag.sundewall(at)icloud.com
Stefan Werna 0705-75 00 73 stefan_werna(at)hotmail.com
Lars Westerberg 046-255900
0705-28 10 20
lars(at)westerberg.eu