Knakesällskapet Hamam   

Följande mötesdagar är inplanerade.

Datum Aktivitet Ansvarig Möte nr.
Fredag 2019-05-31 Säsongsavslutning Roland Lundberg 274
Fredag 2019-09-13 Höststart Jan Andersson 275
Lördag 2019-10-26 Lördagsbad Pehr-Ewald Nilsson 276
Fredag 2019-12-13 Julabad med JÖP Dag Sundewall 277
Fredag 2020-01-31 Kickoff Staffan Nordström 278
Fredag 2020-03-06 Knakemöte Stefan Werna 279
Lördag 2020-04-18 Årsmöte Gert Bülow 280