Knakesällskapet Hamam   

Följande mötesdagar är inplanerade.

Datum Aktivitet Ansvarig Möte nr.
      281
      282

Enligt styrelsebeslut 2020-10-13 så görs tillfälligt uppehåll i den fysiska
mötesverksamheten.

Enligt beslut på årsmöte 2012-04 14 skall möte hållas nedanstående veckor.
 

Datum Vecka Aktivitet
     
2021-05-28 21 Säsongsavslutning
2021-09-17 37 Höststart
2021-10-30 43 Lördagsbad
2021-12-17 50 Julabad med JÖP
2022-02-04 5 Kickoff
2022-03-11 10 Knakemöte
2022-04-23 15 Årsmöte (v.15 påsk, flyttat till v.16)

Turordning att arrangera möte:

1. Roland Lundberg
2. Stefan Werna
3. Sven Johansson
4. Jan Olsson
5. Anders Liljebladh
6. Hans Hjertstrand
7. Lars Närvall
8. Pehr-Ewald Nilsson
9. Dag Sundewall
10. Staffan Nordström
11. Lars Westerberg
12. Jan Andersson