Knakesällskapet Hamam   

Följande mötesdagar är inplanerade.

Datum Aktivitet Ansvarig Möte nr.
Fredag 2018-06-01 Säsongsavslutning Gert Bülow 267
Fredag 2018-09-14 Höststart Sven Johansson 268
Lördag 2018-10-27 Lördagsbad Lars Närwall 269
Fredag 2018-12-14 Julabad med JÖP Jan Olsson 270
Fredag 2019-02-01 Kickoff Lars Westerberg 271
Fredag 2019-03-08 Knakemöte Anders Liljebladh 272
Lördag 2018-04-06 Årsmöte Hans Hjertstrand 273