Välkommen till

 


Knakesällskapet Hamam är ett sällskap med verksamhet i Lund- & Malmö området som bildades år 1977.

Sällskapet har två verksamhetsgrenar.

att främja konsumtion av Lundaknake
att främja badformen Turkiskt bad (hamam).

Sällskapet kan ha 13 medlemmar.
Till sällskapets möten kan gästbadare inbjudas av medlem.
Sällskapets möten inleds med Turkiskt bad varefter knakemåltid vidtager.
Sällskapet har genomfört ett flertal studieresor i syfte att studera olika badanläggningar och badformer.